Cherbenco Tyszberowicz – Niceto Vega

IMG_5939
IMG_5939

IMG_5915
IMG_5915

IMG_0051
IMG_0051

IMG_0075
IMG_0075

IMG_5925
IMG_5925

IMG_0025
IMG_0025

IMG_5950
IMG_5950

IMG_5990
IMG_5990

IMG_6029
IMG_6029

IMG_6023
IMG_6023


Photos of Niceto Vega building, Buenos Aires, for Cherbenco Tyszberowicz Archs studio.