Revista Barzón – Casa Foa

01
01

02
02

03
03

04
04

05
05

07
07

06
06

00_exterior_1
00_exterior_1

00_exterior_4
00_exterior_4

00_exterior_3
00_exterior_3

08
08

banio_publico
banio_publico

32
32

20
20

Fotografías de Casa FOA 2007 para artículo de Revista Barzón nº4 (Noviembre 2007).
Composiciones panorámicas fragmentadas.